Mỹ nghệ Hồng Hóa

  Mặt Dây Chuyền

Cơ sở Hồng Hóa chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

 • Mã sản phẩm: MD 15
 • Nguyên liệu: Sừng Trâu
 • Kích thước:
 • Qui cách:
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 • Mặt Dây Chuyền Sừng Trâu

  Mã sản phẩm: MD 20

 • Mặt Dây Chuyền Sừng Trâu

  Mã sản phẩm: MD 19

 • Mặt Dây Chuyền Sừng Trâu

  Mã sản phẩm: MD 18

 • Mặt Dây Chuyền Sừng Trâu

  Mã sản phẩm: MD 17

 • Mặt Dây Chuyền Sừng Trâu

  Mã sản phẩm: MD 16

 • Mặt Dây Chuyền Sừng Trâu

  Mã sản phẩm: MD 14

 • Mặt Dây Chuyền Sừng Trâu

  Mã sản phẩm: MD 13

 • Mặt Dây Chuyền Sừng Trâu

  Mã sản phẩm: MD 12

 • Mặt Dây Chuyền Sừng Trâu

  Mã sản phẩm: MD 11