Mỹ nghệ Hồng Hóa

  Dây chuyền sừng

Cơ sở Hồng Hóa chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

 • Mã sản phẩm: MD 01
 • Nguyên liệu: Sừng Trâu
 • Kích thước:
 • Qui cách:
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 • Dây Chuyền Sừng

  Mã sản phẩm: DC 219

 • Dây Chuyền Sừng

  Mã sản phẩm: DC 218

 • Dây Chuyền Sừng

  Mã sản phẩm: DC 217

 • Dây Chuyền Sừng

  Mã sản phẩm: DC 216

 • Dây Chuyền Sừng

  Mã sản phẩm: DC 215

 • Dây Chuyền Sừng

  Mã sản phẩm: DC 214

 • Dây Chuyền Sừng

  Mã sản phẩm: DC 213

 • Dây Chuyền Sừng

  Mã sản phẩm: DC 212

 • Dây Chuyền Sừng

  Mã sản phẩm: DC 211