Mỹ nghệ Hồng Hóa

  Đũa Gỗ Cẩm

Cơ sở Hồng Hóa chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

 • Mã sản phẩm: DC 10
 • Nguyên liệu: Gỗ Cẩm Lai và Gỗ Mun
 • Kích thước:
 • Qui cách:
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 • Đũa gỗ cẩm nối

  Mã sản phẩm: DC 20

 • Đũa gỗ cẩm nối

  Mã sản phẩm: DC 19

 • Đũa gỗ cẩm nối

  Mã sản phẩm: DC 18

 • Đũa gỗ cẩm nối

  Mã sản phẩm: DC 17

 • Đũa gỗ cẩm nối

  Mã sản phẩm: DC 16

 • Đũa gỗ cẩm nối

  Mã sản phẩm: DC 15

 • Đũa gỗ cẩm nối

  Mã sản phẩm: DC 14

 • Đũa gỗ cẩm nối

  Mã sản phẩm: DC 13

 • Đũa gỗ cẩm nối

  Mã sản phẩm: DC 12