Mỹ nghệ Hồng Hóa

  Đũa Gỗ Mun

Cơ sở Hồng Hóa chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

 • Mã sản phẩm: DM 32
 • Nguyên liệu: Gỗ Cẩm Lai và Gỗ Mun
 • Kích thước:
 • Qui cách:
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 • Đũa Gỗ Mun

  Mã sản phẩm: DM 17

 • Đũa Gỗ Mun

  Mã sản phẩm: DM 16

 • Đũa Gỗ Mun

  Mã sản phẩm: DM 15

 • Đũa Gỗ Mun

  Mã sản phẩm: DM 14

 • Đũa Gỗ Mun

  Mã sản phẩm: DM 13

 • Đũa Gỗ Mun

  Mã sản phẩm: DM 12

 • Đũa Gỗ Mun

  Mã sản phẩm: DM 11

 • Đũa Gỗ Mun

  Mã sản phẩm: DM 10

 • Đũa Gỗ Mun

  Mã sản phẩm: DM 09