Mỹ nghệ Hồng Hóa

  Gác Đũa

Cơ sở Hồng Hóa chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

 • Mã sản phẩm: GD 03
 • Nguyên liệu: Gỗ Cẩm Lai, Gỗ Mun, Trai,......
 • Kích thước:
 • Qui cách:
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 • Gác Đũa

  Mã sản phẩm: GD 07

 • Gác Đũa

  Mã sản phẩm: GD 07

 • Gác Đũa

  Mã sản phẩm: GD 06

 • Gác Đũa

  Mã sản phẩm: GD 05

 • Gác Đũa

  Mã sản phẩm: GD 04

 • Gác Đũa

  Mã sản phẩm: GD 02

 • Gác Đũa

  Mã sản phẩm: GD 01