Mỹ nghệ Hồng Hóa

  Trâm cài tóc sừng

Cơ sở Hồng Hóa chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

 • Mã sản phẩm: T 30
 • Nguyên liệu: Sừng bò phi, Sừng Trâu
 • Kích thước: 10~ 15 cm
 • Qui cách:

  sản phẩm được làm từ sừng 100%

  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 • Cột Tóc Sừng

  Mã sản phẩm: CT 10

 • Cột Tóc Sừng

  Mã sản phẩm: CT 09

 • Cột Tóc Sừng

  Mã sản phẩm: CT 09

 • Cột Tóc Sừng

  Mã sản phẩm: CT 08

 • Cột Tóc Sừng

  Mã sản phẩm: CT 07

 • Cột Tóc Sừng

  Mã sản phẩm: CT 06

 • Cột Tóc Sừng

  Mã sản phẩm: CT 05

 • Cột Tóc Sừng

  Mã sản phẩm: CT 04

 • Cột Tóc Sừng

  Mã sản phẩm: CT 03