Mỹ nghệ Hồng Hóa

    Liên hệ

CƠ CỞ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HỒNG HÓA

    Địa chỉ: 154/25 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Quận Tân Bình-TP HCM
    Điện Thoại: 02815 1523 - Fax:028 3815 6924
    Email: mynghehonghoa@yahoo.com | Website: http//www.honghoa.com.vn

  • P5YITC
  • GỬI Xóa