Mỹ nghệ Hồng Hóa

  Other

Cơ sở Hồng Hóa chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

 • Mã sản phẩm: DG 30
 • Nguyên liệu:
 • Kích thước:
 • Qui cách:
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 • Mã sản phẩm:

 • Mã sản phẩm: DG 05

 • Mã sản phẩm: DG 04

 • Mã sản phẩm: DG 03

 • Đũa gỗ sống cọ nối buly

  Mã sản phẩm: DG02

 • Đũa gỗ Sống cọ trơn

  Mã sản phẩm: DG01